Hiển thị tất cả 3 kết quả

2,050,000,000 VNĐ
2,310,000,000 VNĐ
2,950,000,000 VNĐ